Reply from Alfa Romeo:

Szanowny Panie.
Odpowiadając na przesłany e-mail, zgodnie z informacjami otrzymanymi ze służb handlowych FCA Poland S.A. informujemy, ze modele ALFA ROMEO 8C i modele ALFA ROMEO 4C to 2 różne samochody.
Dziękujemy za kontakt i łączymy pozdrowienia.
Z wyrazami szacunku.

Translation:

Sir.
Responding to the sent email, according to information received from commercial services FCA Poland SA We inform the ALFA ROMEO 8C models and models of Alfa Romeo 4C are two different cars.
Thank you for contacting and connect greetings.
Yours faithfully.